تور ها چین

پکن و شانگهای

چین بارواز ایر آستانا

پکن و شانگهای

پکن-شانگهای با ایران ایر