پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی امام خمینی

ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد لندن 02:00 01:35 IR710 Iranair
بازرسی گمرک فرود آمد نجف 20:36 10:30 Y97150 Kish
به زمين نشست فرود آمد نجف 21:21 14:00 IR3406 Iranair
تاخير دارد باکو 20:50 18:50 I35416 ATA
فرود آمد بغداد 20:13 20:10 IR3414 Iranair
فرود آمد فرانکفورت 20:06 20:10 IR720 Iranair
فرود آمد ايروان 20:02 20:25 EP551 Iran
به زمين نشست فرود آمد استانبول 21:29 20:55 QB2214 QeshmAir
بازرسی گمرک فرود آمد بغداد 20:40 21:15 IR3408 Iranair
به زمين نشست فرود آمد دوحه 21:14 21:20 QR498 Qatar
بازرسی گذرنامه فرود آمد ارومچي 21:04 21:25 CZ6025 China
بازرسی گمرک فرود آمد نجف 20:48 21:30 ZV3014 Zagros
به موقع دوبي 22:30 22:30 EK977 Emirates
به موقع نجف 22:45 22:45 QB2216 QeshmAir
به موقع نجف 22:50 22:50 QB2298 QeshmAir
تاخير دارد دوبي 01:00 22:50 IR658 Iranair
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع گوته بورگ 23:50 23:50 IR726 Iranair
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد نجف 11:30 11:30 Y97151 Kish
پذيرش درب خروج تاخير دارد تفليس 22:20 20:20 I35407 ATA
پرواز کرد ابوظبي 21:05 21:05 EY348 Etihad
در حال مسافرگيری به موقع شانگهاي 21:10 21:10 W5077 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع بانکوک 21:45 21:45 W5051 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع کوالالامپور 22:00 22:00 W5083 Mahan
پذيرش مسافر به موقع دوحه 22:40 22:40 QR499 Qatar
پذيرش مسافر به موقع ارومچي 22:45 22:45 CZ6026 China