آدرس آژانس هواپیمایی تشریفات
تهران - پاسداران - نبش دشتستان 5 - ساختمان 148
تلفن : 22852528
فکس : 22851456