تور ها آلمان

تورنمایشگاه پلاستیک آلمان-هلند

تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه پلاستیک و لاستیک جهان K2019

تورنمایشگاه پلاستیک دوسلدورف

تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه پلاستیک و لاستیک جهان K2019